การประชุมวิชาการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

วันที่ 16-18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 3RD Essential Knowledge in Emergency Care: ER – News ณ ห้องประชุมมิตรภาพและห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวมชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานมีการแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆจากบริษัท มีผู้ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม เราจักขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและดูแลเป็นอย่างดีจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Cras gravida tristique odio sit
Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.